شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


به روزرسانی بانک اطلاعات مدرسان دوره های آموزشی

تاریخ انتشار: 1401-12-06 11:20:08
دسته‌بندی: اخبار
مشخصات مدرسان تأیید صلاحیت شده بر اساس بند 7/1 دستورالعمل "نحوه احراز صلاحیت تدریس و اجرای برنامه تربیت مدرسان دوره‌های آموزشی کارکنان دولت"، موضوع بخشنامه شماره 464185 مورخ 1397/08/29, تا تاریخ 1401/12/06 به‌روزرسانی شده و از طریق لینک "بانک اطلاعات مدرسان"، قابل مشاهده و دریافت است.

در این مرحله، مشخصات مدرسان دارای گواهی از «مرکز آموزش مدیریت دولتی» به‌همراه اطلاعات دریافتی از «مدیریت آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ کرمانشاه»، به‌ترتیب شامل مشخصات 17 و 16 نفر از مدرسان تأیید صلاحیت شده، به بانک اضافه شده است.


مشاهده لیست بانک اطلاعات مدرسان
دانلود فایل PDF بانک اطلاعات مدرسان