شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


دکتر پورعزت:‏ ‏«دانش حکمرانی تنها در فضای مطالعات میان رشته‌ای و چند رشته‌ای توسعه می‌یابد»‏

تاریخ انتشار: 1401-11-19 09:32:36
دسته‌بندی: اخبار

به گزارش روابط عمومی مرکز، نشست تخصصی «سواد کشورداری و توسعه مهارتهای حکمرانی» با سخنرانی ‏دکتر علی اصغر پورعزت استاد دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران و با حضور میثم رضایی معاون پژوهشی مرکز و ‏جمعی از مدیران و کارشناسان مرکز، روز سه‌شنبه 18 بهمن ماه در سالن ولایت مرکز برگزار شد.‏

دکتر پورعزت در این نشست بیان داشت: حکمرانی بر تعیین آرمان های ملی و ارزش‌ها و راهبری کشور برای نیل ‏به آنها دلالت دارد. برای مثال در اینجا بر اساس نظریه عدالت حق‌مدار می‌توان آرمان سیاسی نهایی جامعه را ‏دستیابی به آگاهی عمومی، امنیت کامل و رفاه نسبی دانست.‏
وی افزود: حکمرانی پوشش عام دارد و در سطوح گوناگون مطرح می‌شود، حتی در خانواده، نوعی حکمرانی ‏وجود دارد؛ زیرا حتی در سطح خانواده نیز اداره امور با مسائل بغرنج، چندوجهی، فاقد راه حل مشخص، فاقد ‏الگوریتم یکسان برای صورت‌بندی و فاقد متولی از پیش تعیین شده سروکار دارد. بنابراین، یک کنشگر به ‏تنهایی نمی‌تواند به درستی با مسائل حکمرانی خانواده مواجه شود، یعنی یک کنشگر یا کنشگران خاص از ‏مواجهه صحیح با مسائل حادث شده در صحنه حکمرانی ناتوانند پس به ناچار به مشارکت عامه روی می‌آورند. ‏بنابراین انتخاب حکمرانی، امر مستحب نیست، راه ناگزیر و واجب و ضروری است.‏
رئیس انجمن علمی مدیریت دولتی با اشاره به ضرورت حکمرانی گفت: حکمرانی از لحظه فهم ناتوانی حکومت ‏به امر و نهی از بالا به پایین آغاز می‌شود. فهم درستی ناتوانی از سوی حکومت، نقطه آغاز حکمرانی با همکاری ‏کل جامعه است. لحظه مقدس ادراک و فهم، هنگامی که حکومت احساس قدرت و توانمندی می‌کند، به اداره و ‏مدیریت می‌پردازد. اما هنگامی که درمی‌یابد بسیاری از کنشگران کارمندش نیستند، نمی‌تواند با آنها رابطه ‏سلسله‌مراتبی برقرار کند و باید برای متقاعد کردن آن تلاش کند و برای ایشان ارزش ایجاد کند به حکمرانی ‏می‌پردازد. یعنی به ارزش و حکمرانی و قابلیت و اثرگذاری آن پی می‌برد.‏

دکتر پورعزت در فراز پایانی اظهار داشت که دانش حکمرانی در فضای مطالعات میان رشته‌ای و چند رشته‌ای ‏در سایه شکل‌گیری شایسته‌سالاری توسعه می‌یابد.‏

این نشست تخصصی که از طریق سامانه آموزش‌های الکترونیکی مرکز برای مخاطبان ارائه می‌شد با پاسخ به ‏سؤالات مطرح شده توسط دکتر پورعزت به کار خود پایان داد.‏