شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


تمدید فراخوان مقاله فصلنامه تخصصی «مطالعات و پژوهش‌های اداری» ‏

تاریخ انتشار: 1401-11-17 12:17:22
دسته‌بندی: اخبار
«بسمه تعالی»
بدین وسیله به اطلاع می رساند، شماره شانزدهم فصلنامه تخصصی «مطالعات و پژوهش های اداری» به موضوع «کانون های ارزیابی و توسعه شایستگی مدیران و آزمایشگاه مدیریت» با محورهای ذیل اختصاص یافته است.
1.    تجارب بکارگیری رویکردهای نوین در سنجش شایستگی های مدیریتی
2.    کاربرد شبیه سازهای مدیریتی در راستای افزایش سواد کشورداری
3.    تجارب سازمانی کاربست نتایج آزمایشگاه های مدیریت
4.    تحقیق های آزمایشی در مدیریت
5.    تجارب استفاده از آزمایشگاه های یادگیری
6.    ثبت تجارب بازی وارسازی و بازی های جدی در مدیریت
7.    تجارب بکارگیری مورد پژوهشی و مورد های واقعی یا طراحی شده بر اساس واقعیت 
8.    تجارب بکارگیری علوم شناختی در مدیریت
9.    تجارب بکارگیری واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و هوش مصنوعی در مدیریت
10.    تجارب طراحي و اجراي کانون ارزیابي و توسعه شایستگي مدیران

بدین وسیله از نویسندگان و پژوهشگران گرامي دعوت مي شود با مراجعه به «سامانه فصلنامه» در پورتال مرکز آموزش مدیریت دولتی به آدرس ww.jasr.smtc.ac.ir مقالات خود(تالیف و یا ترجمه) را تا تاریخ 30/11/1401 ارسال نمایند. براي کسب اطلاعات بيشتر، با دبيرخانه فصلنامه، واقع در دفتر پژوهش و همکاري هاي علمي و بين الملل، به شماره هاي02142501416 و 02142501552 تماس حاصل فرمایید. 
در ضمن آرشيو مقالات فصلنامه در پایگاه مجلات تخصصي نور و بانک اطلاعات نشریات کشور، قابل مشاهده است.

دبيرخانه فصلنامه مطالعات و پژوهش های اداری