شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


اطلاعیه فراخوان شانزدهمین شماره «فصلنامه علمي-تخصصي آموزش مديريت دولتي»

تاریخ انتشار: 1401-10-28 12:17:45
دسته‌بندی: اخبار
«بسمه تعالی»

 
   بدین وسیله به اطلاع می رساند، شماره شانزدهم فصلنامه تخصصی «آموزش مدیریت دولتی» به موضوع« حکمرانی مطلوب از منظر آموزش هدفمند » با محورهای ذیل اختصاص یافته است:

1.    تجارب کاربردی دستگاه های اجرایی و پژوهشی در مسیر تحقق حکمرانی مطلوب در بستر آموزشهای کاربردی 
2.    تبیین نتایج مطالعات تطبیقی بین المللی در حوزه حکمرانی مطلوب و نظام آموزش کارکنان 
3.    مفهوم سازی حکمرانی در آموزش هدفمند( کارکنان دولت، دانشجویان و دانش آموزان) 
4.    توسعه منابع انسانی مبتنی بر آموزش و حکمرانی مطلوب 
5.    چالشهای حکمرانی مطلوب در ایران 
6.    مدلهای آموزشی توسعه حکمرانی مطلوب در ایران 
7.    الگوهای نوین توسعه حکمرانی مطلوب در بستر آموزشهای کاربردی
8.    طراحی الگوی بومی حکمرانی مطلوب در بستر آموزشی 
9.    آسیب شناسی حکمرانی در ایران مبتنی بر ضعفها و چالشهای آموزشی 
10.   سبک شناسی تطبیقی آموزش کارکنان دولت در مسیر توسعه حکمرانی مطلوب  
11.   حکمرانی خوب، جامعه مدنی و آموزشهای کاربردی 
12.    تحقق حکمرانی خوب در نظام آموزش عمومی کشور
13.    راهبردهای توسعه و آموزش نیروی انسانی در سازمان¬های دولتی و حکمرانی مطلوب 
14.    نقش جامعه، نظام آموزشی و دستگاه¬های اجرایی دولت در تحقق حکمرانی مطلوب
15.    آینده پژوهی حکمرانی مطلوب و آموزش هدفمند در ایران 
16.    تولید محتوا بر اساس تجربه / مورد کاوی(CBL)
از نویسندگان و پژوهشگران گرامي دعوت مي شود با مراجعه به «سامانه فصلنامه» به آدرس https://patjournal.smtc.ac.ir  مقالات و آثار علمي خود را تا تاریخ 19/11/1401 ارسال نمایند.

براي کسب اطلاعات بيشتر، با دبيرخانه فصلنامه واقع در دفتر پژوهش و همکاری های علمی و بین المللی، به شماره های  02142501522 و 02142501416 تماس حاصل فرمایيد. 

در ضمن آرشيو مقالات فصلنامه در پایگاه مجلات تخصصي نور و بانک اطلاعات نشریات کشور قابل مشاهده است.


                                                                                                       دبيرخانه فصلنامه آموزش مدیریت دولتی