شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


آغاز برگزاری دوره‌های آموزشی تربیت مدرس ویژه دستگاه‌های متقاضی

تاریخ انتشار: 1401-09-21 09:34:51
دسته‌بندی: اخبار
با توجه به درخواست و توافقات انجام شده با «سازمان بهزیستی کشور» و «شرکت سهامی بیمه ایران» و در چارچوب دستورالعمل «نحوه احراز صلاحیت تدریس و اجرای برنامه تربیت مدرسان دوره های آموزشی کارکنان دولت»، موضوع بخشنامه شماره 464185 مورخ 1397/08/29، فرایند احراز صلاحیت تدریس و برگزاری دوره‌های آموزشی تربیت مدرس ویژه دستگاه‌های مذکور، به‌ترتیب از تاریخ 1401/09/01 و 1401/09/19 آغاز و تا 1401/10/16 ادامه خواهد یافت.
دوره‌های ویژه سازمان بهزیستی کشور، به‌شیوه غیرهمزمان (آفلاین) و دوره‌های ویژه شرکت سهامی بیمه ایران، به‌شیوه ترکیبی همزمان (آنلاین) و غیرهمزمان (آفلاین) برگزار می‌شود.

 

دستگاه‌های اجرایی می‌توانند برای هماهنگی اجرای دوره‌ها، درخواست‌های کتبی خود را به مرکز اعلام و برای دریافت راهنمایی و اطلاعات بیشتر، با مدیریت نیازسنجی و ارزشیابی آموزش (شماره تلفن‌های 22221508 و 22258660) تماس حاصل نمایند.

 

نظرات