شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


مجلس گرامیداشت همکار عزیز و استاد سخن مرحوم حامد افشاریان

تاریخ انتشار: 1401-09-09 08:52:36
دسته‌بندی: اخبار

مجلس ترحیم همکار فاضل، حامد افشاریان روز شنبه 12 آذر ماه 1401 از ساعت 10:30 تا 11:30 در سالن ولایت مرکز آموزش مدیریت دولتی واقع در خیابان نجات اللهی شمالی انتهای کوچه زبرجد برگزار می شود.
حضور شما همکاران عزیز، موجب تسلی خاطر بازماندگان و تکریم این فقید ارجمند خواهد شد.