شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


نشست علمی تخصصی انقلاب اسلامی ایران و الگوی حکمرانی زنان در عرصه خانواده و گام دوم انقلاب اسلامی ایران

تاریخ انتشار: 1401-08-24 12:12:21
دسته‌بندی: اخبار

مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار می‌کند:
نشست علمی تخصصی انقلاب اسلامی ایران و الگوی حکمرانی زنان در عرصه خانواده و گام دوم انقلاب اسلامی ایران

سخنران: سرکار خانم دکتر فرشته روح‌افزا
عضو مرکز مطالعات مدیریت ایران، معاون سابق فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکترای الکترونیک از دانشگاه منچستر انگلستان
تاریخ برگزاری: چهارشنبه 25 آبان 1401
زمان برگزاری: ساعت 10 الی 12
لینک ورود به جلسه: ورود به نشست علمی تخصصی
حضور در این نشست به صورت رایگان است و به شرکت‌کنندگان گواهی حضور اعطا می‌شود.