شنبه تا چهارشنبه
ساعت 7 الی 14

شماره های تماس


بازدید مطالعاتی چندکشوری سازمان بهره وری آسیایی (APO) با موضوع افزایش رقابت‌پذیری خدمات شرکت‌های کوچک ومتوسط از طریق دیجیتالی شدن

تاریخ انتشار: 1401-05-11 10:55:57
دسته‌بندی: اخبار
سازمان بهره‌وری آسیایی برگزار می‌کند:


🔴 بازدید مطالعاتی چندکشوری با موضوع:
🔖 افزایش رقابت‌پذیری خدمات شرکت‌های کوچک و
      متوسط از طریق دیجیتالی شدن

📞شماره تماس کارشناس:42391126-021‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
                                               
⏳مهلت ثبت‌نام:26 مردادماه 1401

⏱زمان برگزاری:17-16 شهریورماه 1401

🌎کشور میزبان:کشور مالزی

☑️نحوه برگزاری:مجازی

🔗 پیوند مشارکت:
https://www.npo.gov.ir/apo-training

🌐 تارنمای سازمان:
NPO.gov.ir