شنبه تا چهارشنبه
ساعت 7:30 الی 14:30

شماره های تماس


شروع بیست و دومین دوره تربیت ارزیاب حرفه‌ای؛ ویژۀ شرکت حفاری شمال

تاریخ انتشار: 1400-09-13 09:29:28
دسته بندی: اخبار
بیست و دومین دوره تربیت ارزیاب حرفه‌ای با همکاری یکی از بزرگترین شرکت‌های خصوصی در زمینه حفاری چاه‌های نفت آغاز به کار کرد. در نخستین روز برگزاری این دوره با حضور مدیران منابع انسانی و معاونین شرکت حفاری شمال، جناب آقای دکتر توکل ضمن بیان سیاستهای کلی منابع انسانی در رابطه به چالش‌های این حوزه و چرایی لزوم برگزاری کانون‌های ارزیابی و توسعه در سازمان‌ها و شرکت توضیحاتی ارائه دادند.

در ادامه جناب آقای دکتر کشاورز به تشریح طرح طبقه‌بندی مشاغل بر اساس مدل Onet پرداختند. در روز دوم برگزاری دوره آقای دکتر وفایی‌زاده بحث آشنایی با کانون‌های ارزیابی و توسعه و همچنین آشنایی با تدوین مدل شایستگی را برای فراگیران تشریح کردند.

لازم به ذکر است این دوره به صورت مستمر در ماه جاری اجرا خواهد شد.