شنبه تا چهارشنبه
ساعت 7:30 الی 14:30

شماره های تماس


برگزاری دورۀ آموزشی «مبانی حقوق قراردادها و قوانین حاکم بر آن»

تاریخ انتشار: 1400-09-10 15:25:53
دسته بندی: اخبار

تنظیم‌کنندۀ خبر: راضیه محققیان

دوره آموزشی «مبانی حقوق قراردادها و قوانین حاکم بر آن» ویژه مدیران حرفه‌ای سطح میانی در تاریخ‌های 8 و 10 آذر ماه 1400 از ساعت 9 الی 12 در سامانه آموزش های الکترونیکی مرکز آموزش مدیریت دولتی به صورت آنلاین برگزار شد. در این دوره، 150 مدیر
میانی از وزارت ارتباطات، وزارت دادگستری و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور حضور داشتند.


مدرس دوره آقای دکتر رضا نوری _دکترای تخصصی مدیریت دولتی_ ضمن تشریح امور حقوقی قراردادها شامل پیمان، مناقصه و مزایده، به مباحثی از قبیل شیوه سازماندهی مناقصات، فرایند برگزاری مناقصات و مقررات مناقصات پرداختند. در ادامه، «آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات» توسط مدرس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.