شنبه تا چهارشنبه
ساعت 7:30 الی 14:30

شماره های تماس


برگزاری دورۀ آموزشی «فنون مذاکره و فن دفاع»

تاریخ انتشار: 1400-09-10 15:13:39
دسته بندی: اخبار
دوره آموزشی «فنون مذاکره و فن دفاع» در تاریخ‌های 7 و 9 آذر ماه 1400 از ساعت 9 الی 13 در سامانه آموزش‌های الکترونیکی مرکز آموزش مدیریت دولتی به صورت کلاس زنده برای کارکنان سازمان‌ها برگزار شد.

مدرس این دوره آقای دکتر مهدی رفتاری، دکترای تخصصی «مدیریت رفتار» ضمن اشاره به تفاوت‌های «متقاعدسازی» و «ترغیب»، پنج تکنیک متقاعدسازی از جمله تکنیک‌های ارتباط موثرِ
RAPPORT، تکنیک رتوریک (Rhetoric) و اثر گُلم (golem) را همراه با تمرین‌های عینی ارائه نمودند. در ادامه، پارازیت‌ها و خطاهای ادراکی توسط مدرس بیان شده و تأثیر ارتباطات غیرکلامی و زبان بدن در فرایند مذاکره و متقاعدسازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.