شنبه تا چهارشنبه
ساعت 7:30 الی 14:30

شماره های تماس


برگزاری چهاردهمین دوره تربیت ارزیاب حرفه‌ای

تاریخ انتشار: 1400-09-09 10:36:02
دسته بندی: اخبار
کانون ارزیابی بر خلاف آن چه ممکن است از نام آن‌ها برداشت شود، یک مکان خاص نیست، بلکه ترکیبی ساختار یافته از تکنیک‌های ارزیابی است که به کار برده می‌شود تا امکان ارزیابی کلی و دقیق از هر شرکت کننده را فراهم کند.

دو نوع کانون وجود دارد: اول کانون‌هایی که برای تصميم در مورد استخدام يا ارتقا طراحي می‌شوند. اين كانون‌ها را كانون ارزيابی می‌نامند. در كانون ارزيابی استخدام بيرونی و ارتقای درونی می‌توانند هدف مورد نظر باشند و جنبه ارزیابی بسیار پررنگ است. دوم کانون‌هایی که برای شناخت نقاط قوت و قابل توسعه فرد تشکيل می‌شوند. اين نوع را کانون توسعه‌ای مي‌نامند. کانون توسعه‌ای ابزاری تشخیصی است که با کمک آن، افراد بر توسعه متمرکز می‌شوند.

در كانون‌های توسعه‌ای شناسایی افراد مستعد و تشخيص نقاط قوت و ضعف شغلی می‌توانند هدف باشند. این نوع کانون برای افراد فرصتی را فراهم می‌کند تا قابلیت‌هایشان کشف شده و نیازها و الزامات رشد و شكوفایی ایشان، مشخص شود. توجه شود که در کانون توسعه، قضاوت‌ها با هدف رد یا قبول افراد صورت نمی‌گیرد؛ بلكه توسعه و توانمندسازی شخصی و حرفه‌ای افراد هدف اصلی است. نتیجه‌ی چنین کانون‌هایی در قالب بازخورهای توسعه‌ای، برنامه‌های آموزشی، کارراهه‌ی شغلی و غیره در اختیار سازمان‌ها و افراد قرار می‌‌گیرد.

در این فرآیند تلاش می‌شود که افراد براساس راهبردهای مختلف آموزشی، شغلی وتوسعه یافته به کارکنانی برجسته تبدیل شوند. در این دیدگاه فرآیند توسعه به اجرای کانون‌های یک یا چندروزه محدود نبوده و افراد، به طور مستمر با راه‌حل‌های توسعه‌ای مواجه می‌شوندمنتورینگ آموزش برمبنای شایستگی، طراحی فرآیندهای منابع انسانی مبتنی بر شایستگی(نظیر پرداخت بر مبنای شایستگی، ارتقا بر مبنای شایستگی و غیره) از مكمل‌های این فرآیند است که به توفیق بیش‌تر سازمان منجر می‌شود.

در همین راستا مرکز آموزش مدیریت دولتی چهاردهمین دوره تربیت ارزیاب حرفه­ای را در سال جاری برای 23 نفر از فراگیران علاقمند از دانشگاه فردوسی مشهد، علوم پزشکی و خدمات درمانی نیشابور، وزارت صنعت، معدن، تجارت، وزارت کار و رفاه اجتماعی، مرکز توسعه و آینده‌نگری استان بوشهر و سایر موسسات و دانشگاه­ها در 6 روز به صورت تخصصی از تاریخ 22 لغایت 27 آبان ماه سال 1400 اجرا نمود.