شنبه تا چهارشنبه
ساعت 7:30 الی 14:30

شماره های تماس


برگزاری دورۀ آموزشی «ارتباط خلاق و اثربخش»

تاریخ انتشار: 1400-09-02 15:47:20
دسته بندی: اخبار
دورۀ آموزشی «ارتباط خلاق و اثربخش»، از مجموعه دوره‌های آموزشی تعریف شده ذیل توسعۀ شایستگی «مهارت‌های ارتباطی» است که در تاریخ 2 آذرماه سال جاری با حضور بیش از 60 نفر از مدیران سطح میانی، پایه و عملیاتی نظام اداری کشور، با تدریس «خانم الهه لشگری»، در سامانه آموزش‌های الکترونیکی مرکز به صورت آنلاین برگزار شد.

هدف از برگزاری این دورۀ آموزشی 4 ساعته، شناخت ارتباط و انواع آن در محیط کار به منظور بسط توانایی فراگیران در برقراری ارتباط اثربخش است. از این رو و برای تحقق این هدف، در دورۀ آموزشی ارتباط خلاق و اثربخش، توسعۀ آگاهی مدیران درخصوص روش‌های برقراری ارتباط، شناخت و نحوۀ شناسایی موانع ارتباطی و استراتژی‌های تعارض در ارتباط، ارتباط کلامی و غیرکلامی، شناسایی و تقویت آنها؛ اصول ارتباط اثربخش و ارزیابی نشانه‌های رفتاری و میزان تأثیرگذاری میزان ارتباط خود مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ایجاد یک فرآیند یادگیری تعاملی در طول زمان برگزاری دوره همراه با ارائه مصادیق عینیِ قابل بازنمایی در فضای سازمانی، از جمله تلاش‌های خانم لشگری برای اثربخشی هرچه بیشتر محتوای ارائه شده بود. در جو تعاملی حاکم شده در دوره، فراگیران نیز با مشارکتی فعالانه تجارب زیستۀ سازمانی خود را در رابطه با موضوعات مورد بحث با شرکت‌کنندگان در دوره به اشتراک گذاشتند.

لازم به ذکر است دوره‌های توسعه شایستگی‌های عمومی مدیران حرفه‌ای، به صورت منظم و در قالب تقویم‌های فصلی برنامه‌ریزی شده و در سامانه آموزش‌های الکترونیکی به صورت کلاس زنده (online) برگزار می‌شوند.