شنبه تا چهارشنبه
ساعت 7:30 الی 14:30

شماره های تماس


برگزاری دورۀ آموزشی «مدیریت تضاد فرهنگی»

تاریخ انتشار: 1400-08-26 13:42:03
دسته بندی: اخبار
امروزه نیروی‌ انسانی‌ اصلی‌ترین‌ دارایی‌ سازمان و به‌ عنوان‌ مزیت‌رقابتی‌ آن مطرح‌ است‌؛ وجود همکاری‌ و همدلی‌ بین‌ این‌ منابع‌ ارزشمند، از جمله‌ مهم‌ترین‌ عوامل‌ اساسی‌‌ موفقیت‌ در ‌ سازمان‌ها به‌شمار می‌رود. وجود تضاد فرهنگی در سازمان اجتناب‌ناپذیر و لزوما عاملی مخرب محسوب نمی‌شود. تضاد می‌تواند خلاقیت را بیشتر و تغییر مثبت را ترویج دهد و یا ممکن است باعث اتلاف و تحلیل انرژی و منابع سازمان شود. برای مدیریت صحیح تضاد فرهنگی بایستی مدیران با برخورد سازنده و صحیح در جهت پویائی سازمان از آن بهره گیرند.  

دورۀ آموزشی «مدیریت تضاد فرهنگی»از مجموعه دوره‌های آموزشی تعریف شده ذیل توسعۀ شایستگی «صبر و بردباری» است که با هدف توسعۀ شایستگی مدیران در اداره محیط‌های چندفرهنگی برنامه‌ریزی شده است. این دورۀ آموزشی در تاریخ 25 آبان‌ماه سال جاری با حضور بیش از 30 نفر از مدیران سطح میانی نظام اداری کشور، با تدریس «آقای دکتر حسینی‌راد»، در سامانۀ آموزش‌های الکترونیکی مرکز به صورت آنلاین برگزار شد.


در این دورۀ آموزشی 4 ساعته تعاریف تعارض، نشانه‌های رفتاری قابل مشاهدۀ تضاد، کارکردهای مثبت تعارض، ریشه‌های تعارض، ابعاد فرهنگی تعارض، مدل‌های مواجهه با تعارض، نقش مدیران در شکل‌گیری تضاد و راهکارهای پیشگیری از آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.