شنبه تا چهارشنبه
ساعت 7:30 الی 14:30

شماره های تماس


برگزاری دورۀ آموزشی «فن نوشتن، بیان و گوش دادن فعال»

تاریخ انتشار: 1400-08-25 15:56:42
دسته بندی: اخبار
تعریف دوره‌های توسعۀ شایستگی­‌های عمومی و مهارت‌­های مدیران حرفه‌ای با رویکردی مسئله محور و کاربردی، باعث ایجاد یک نظام آموزشی و توسعه­‌ای هدفمند در نظام اداری کشور شده است. به عبارتی، آموزش سازمانی در نظام اداری کشور از برنامه‌های همگانی، پراکنده و بی هدف فاصله گرفته و به صورت ویژه و منسجم، توسعه و ارتقای شایستگی‌های عمومی مدیران را اساس کار خود قرار داده است. مرکز آموزش مدیریت دولتی نیز در همین مسیر مجموعه دوره‌های توسعه شایستگی‌های عمومی مدیران را به صورت فصلی برنامه‌ریزی و اجرا می‌کند.
دورۀ آموزشی «فن نوشتن، بیان و گوش دادن فعال»، از مجموعه دوره‌های آموزشی تعریف شده ذیل توسعۀ شایستگی «مهارت‌های ارتباطی» است که در تاریخ 24 و 25 آبان‌ماه سال جاری با حضور بیش از 50 نفر از مدیران سطح میانی، پایه و عملیاتی نظام اداری کشور، با تدریس «آقای پاک‌نیت»، در سامانه آموزش‌های الکترونیکی مرکز به صورت آنلاین برگزار شد.


هدف از برگزاری این دورۀ آموزشی 8 ساعته، توسعۀ شایستگی مدیران در انتقال صحیح اطلاعات و بیان افکار و حقایق به دیگران به روش شفاهی یا نوشتاری و استفاده مؤثر از مهارت شنیداری و توجه به نقطه نظرات و ایده‌های دیگران است.

در این دوره با بررسی مصادیق رفتاری و عملکردی، انواع نوشتار اداری و ویژگی‌های آن‌ها؛ انواع گفتار (رفتار) اداری؛ انواع گزارش‌ها با توجه به هدف، موضوع، شکل، نحوۀ ارائه و زمان با بررسی ویژگی‌های یک گزارش استاندارد، سخن گفتن به شیوه‌ای بلیغ و روان، تأثیر صدای خوب در فن بیان، مدیریت استرس در فن بیان، روش‌های جلب مخاطب درهنگام سخنرانی، بررسی قدرت نفوذ و چگونگی کاربرد آن، شنود موثر، مهارت گوش دادن، انواع گوش دادن خاص، کاربرد شنود مؤثر در جلسات و راهکارهای تقویت خوب گوش دادن، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین جلب مشارکت فعالانۀ فراگیران در فرایند آموزش توسط آقای پاک‌نیت، باعث ایجاد یک فضای تعاملی پویا در طول برگزاری دوره شده بود.