آمار آموزش‌های الکترونیکی
تعداد کلاس‌های زنده
393
تعداد دوره‌های آفلاین
240
مجموع ساعات آموزشی
11,406,659
تعداد مدرسین
399
تعداد آزمون‌های برگزار شده
723,465
تعداد گواهینامه‌های صادر شده
617,297
تعداد کاربران
202,901
زن 77,824
مرد 125,077
نفر دوره
826,157
زن 278,659
مرد 547,498
نفر ساعت
10,858,250
زن 3,719,443
مرد 7,138,807