شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


logoتازه ها


اساتید منتخب
 

آمار آموزش‌های الکترونیکی
تعداد کلاس‌های زنده
477
تعداد دوره‌های آفلاین
368
تعداد مدرسین
440
تعداد آزمون‌های برگزار شده
907,745
تعداد گواهینامه‌های صادر شده
776,086
تعداد کاربران
237,053
زن 89,441
مرد 147,612
نفر دوره
1,086,912
زن 358,552
مرد 728,360
نفر ساعت
13,546,011
زن 4,546,355
مرد 8,999,656