شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


 
 
 
 
logoتازه ها


اساتید منتخب
 

آمار آموزش‌های الکترونیکی
تعداد کلاس‌های آموزشی
849
تعداد دوره‌های آفلاین
423
تعداد مدرسین
512
تعداد آزمون‌های برگزار شده
996,211
تعداد گواهینامه‌های صادر شده
854,514
تعداد کاربران
261,248
زن 96,641
مرد 164,607
نفر دوره
1,215,501
زن 397,651
مرد 817,850
نفر ساعت
14,771,590
زن 4,928,884
مرد 9,842,706