شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماساساتید منتخب
 

آمار آموزش‌های الکترونیکی
تعداد کلاس‌های آموزشی
786
تعداد دوره‌های آفلاین
399
تعداد مدرسین
496
تعداد آزمون‌های برگزار شده
978,498
تعداد گواهینامه‌های صادر شده
838,661
تعداد کاربران
254,985
زن 94,890
مرد 160,095
نفر دوره
1,185,808
زن 388,122
مرد 797,686
نفر ساعت
14,533,276
زن 4,846,534
مرد 9,686,742