شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


 
 
 
 
logoتازه ها


اساتید منتخب
 

آمار آموزش‌های الکترونیکی
تعداد کلاس‌های آموزشی
850
تعداد دوره‌های آفلاین
425
تعداد مدرسین
513
تعداد آزمون‌های برگزار شده
997,032
تعداد گواهینامه‌های صادر شده
856,154
تعداد کاربران
261,442
زن 96,694
مرد 164,748
نفر دوره
1,217,102
زن 398,129
مرد 818,973
نفر ساعت
14,786,237
زن 4,933,553
مرد 9,852,684