آمار آموزش‌های الکترونیکی
تعداد کلاس‌های زنده
399
تعداد دوره‌های آفلاین
242
مجموع ساعات آموزشی
11,425,995
تعداد مدرسین
399
تعداد آزمون‌های برگزار شده
725,007
تعداد گواهینامه‌های صادر شده
618,928
تعداد کاربران
203,169
زن 77,924
مرد 125,245
نفر دوره
828,233
زن 279,339
مرد 548,894
نفر ساعت
10,879,161
زن 3,726,422
مرد 7,152,739